Winter Light Ensemble

 

Recorded at echo and cloud studio
December 16, 2020

Guitar / Composition : Shintaro Tanaka
Piano : Kanako Fukui
First Violin : Maiko Matsuoka
Second Violin : Yuki Horisaka
Cello : Shiori Iwaya
Sho : Ko Ishikawa

Cinematography
Ryutaro Kodama , Naoya Fujita, whoo

Director
Ryutaro Kodama